Open Source Sofware

030 - 34 10 34 9 agile@www.nipon.nl

Persona centraal

NIPON werkt zelf ook 100% Agile. De behoefte van de klant staat centraal. Wat is het probleem dat we oplossen? We hebben onze verschillende doelgroepen vertaald in Persona. De klant als groep krijgt hiermee een gezicht. Voor teamtrainingen rond Agile en scrum werken we daarom altijd met een of meer persona’s. 

Onze belangrijkste persona
– Simone de Specialist
– Mike de manager
– Chris de CFO

We zijn bewust open over onze persona. Daarom werken we ze hieronder uit. Feedback over hoe we onze persona scherper kunnen stellen, zijn altijd welkom (agile@nipon.nl).

Simone de Specialist

Simone is 28 en werkt als Applicatie Engineer bij de Belastingdienst. Simone woont samen met haar vriend. Geen kinderen, wel twee katten. Simone is enorm gedreven en een tikkeltje perfectionistisch. Ze werkt hard en maakt lange dagen. Haar werk is haar passie. Sinds kort is haar team overgestapt op scrum. Is scrum haar kans om nog betere IT producten te maken voor de ruim 12 miljoen (!) klanten?

Denkt¹
Simone is goed in haar werk. Ze heeft de afgelopen maanden al twee keer een aanbod gehad van een commerciële organisatie. Vooralsnog blijft ze waar ze zit. De ervaring met het scrummen wil ze niet missen. Of het nu een succes wordt of een flop, de ervaring is altijd waardevol.

Ziet
Simone ziet het probleem. De voortdurende ontwikkelingen binnen de organisatie, de publieke functie van het ‘bedrijf’, de complexiteit van de IT projecten en het enorme verloop van goede mensen. Dat projecten beter en effectiever kunnen is duidelijk. Tegelijk is zij slechts een radertje in het geheel en is haar invloed beperkt. Scrum is een kans, maar vooralsnog ziet ze haar collega’s nog op de oude vertrouwde manier werken.

Voelt
Simone is enthousiast en huiverig tegelijk. Ze ziet de kansen die scrum biedt. Tegelijk maakt het ontbreken van een duidelijke projectstructuur haar licht nerveus. Ze kent de succesverhalen van organisaties als ING, Apple en Spotify maar juist hierdoor twijfelt ze of haar werkgever wel Agile genoeg is om goed te scrummen.

Doet
Simone doet 100% mee in het scrumteam, maar kijkt tegelijk de kat uit de boom. Ze is enorm leergierig en wil graag beter snappen wat de agile mindset inhoudt. Waarom gebruiken we scrum en geen kanban of een geen andere techniek? En hoe staan de managers er zelf in? Snappen zij de Agile gedachte voldoende of is scrummen een zoveelste hype?

Mike de Manager

Scrum en agile projectmanagement vraagt om een agile managerMike is begin vijftig maar voelt zich hooguit midden-veertig. Hij heeft drie kinderen, waarvan er twee midden in de puberteit zitten. Mike houdt van hard werken en hard feesten. Dat laatste doet hij het liefst met vrienden om zijn zeilboot. Mike is ambitieus en vraagt zich weleens af of hij zich niet veel te veel met de inhoud bemoeit. Een algemene directiefunctie zou wellicht beter bij hem passen. Maar in zijn rol als teammanager is hij grotendeels onzichtbaar. Wellicht kan het Agile werken hem in de schijnwerpers zetten. 

Denkt
Mike denkt er het zijne van. Dat hele Agile gebeuren is waarschijnlijk vooral een ‘me too’ hype. Een toverformule van dure consultants. Tegelijk denkt hij ook weleens na over alternatieven. Want in de snel veranderende werkveld zijn de oude projectmanagementmethoden volledig obsoleet geraakt. En dan zou Agile werken weleens het antwoord kunnen zijn. Mits goed toegepast.

Ziet
Mike ziet dat de eerste testen met het Agile framework Scrum gedeeld positief zijn ontvangen. Er is in ieder geval een nieuw enthousiasme ontstaan in zijn team. De teamleden voelen zich meer gewaardeerd. Tegelijk ziet hij dat de teamleden nog met één been in de oude methoden staan. Dit schept verwarring. Door de onduidelijke communicatie worden er onnodig veel fouten gemaakt.

Voelt
Mike voelt zich soms eenzaam. Gevangen tussen de torenhoge verwachtingen van de directie en de behoefte aan autonomie onder de specialisten in zijn team. Hij voelt zich ook ergens bedreigd door het Agile werken. Want wat betekent zo’n ‘zelfsturend team’ voor zijn positie? Wat wordt zijn rol en meerwaarde als iedereen zijn of haar eigen plan trekt?

Doet
Mike is gedreven en kijkt tegelijk de kat uit de boom. Hij probeert alles te weten te komen over Agile en scrum en leest over ervaringen in soortgelijke organisaties. Tegelijk is hij afwachtend. De harde eis vanuit de directie om met een opleveringsdeadline en begroting te komen, geven hem kopzorgen. Mike zoekt een coach of organisatie die het team, inclusief hem zelf, op weg kan helpen in de toch enigszins spannende wereld van Agile.

Chris de CFO

agile is een mindset die, wil het effectief worden ingebed, moet zijn verankerd in alle lagen van de organisatie. van directie (ceo) tot uitvoering (it-er)Chris de CIO
Chris is halverwege de zestig maar peinst er niet over om met pensioen te gaan. Chris is een man van cijfers. Hij is vanuit de rol van IT manager doorgegroeid naar de functie van Chief Information Officer (CIO). 

Denkt
Chris vindt dat mensen in zij organisatie veel resultaatgerichter moeten werken. er wordt veel geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de medewerkers, maar Christ mist een resultaatgerichte focus. Uiteindelijk is gezonde bedrijfsvoering een kwestie van rekenen en gezond verstand.  Van weten wat je wilt en het dan gewoon doen. Al die tijdslurpende meetings zijn nergens voor nodig.

Ziet
Chris ziet dat teveel productlanceringen mislukken. Omdat de ontwikkeltijd uitloopt (en het momentum wordt gemist) of omdat budgetten enorm worden overschreden en producten te duur worden. Het verbaast hem dat er enorme bedragen gespendeerd worden aan marktonderzoeksbureaus, maar dat er voor veel producten simpelweg geen vraag blijkt te bestaan. Tegelijk ziet hij de groei die de concurrent doormaakt met lede ogen aan. Hun oplossing is Agile werken conform het scrum framework. Dus dat gaan wij hier ook doen.

Voelt
Chris voelt de druk vanuit de RvC en de aandeelhouders. Er is behoefte aan goede cijfers. Aan succesverhalen. Eindelijk een product dat een regelrechte hit wordt. Chris wordt onrustig van het succes van de concurrent. Het kan toch niet waar zijn dat overstappen op een andere manier van projectmanagement een organisatie kan redden?

Doet
Chris ziet geen andere mogelijkheid dan Agile te testen. Er is een pilot gestart. Voor één productlijn is een dev-ops team samnegesteld dat volledig gaat werken met de scrum toolbox. Chris heeft zijn fiat gegeven voor een project zonder duidelijk oplevermoment en met een onduidelijk budget. Voor een cijferman als Chris is dit reuze spannend. Hij wil dan ook dagelijks door de scrum manager op de hoogte gehouden worden over de voortgang.

Voetnoten/bronnen
¹ De think-see-feel-do indeling bij persona’s wordt onder meer gebruikt door Alex Cowan c.s van de Darden school of business (University of Virginia, VS). Het is een bruikbare kapstok om als het ware in het hoofd van de doelgroep te kijken.

Call Now Button