Open Source Sofware

030 - 34 10 34 9 agile@www.nipon.nl
NIPON biedt een crash course in agile, scrum, kanban en scrumban. een eendaagse introductie.

NIPON Impact Cirkel™

Kwalificatie voor de impact van training en coaching

‘Wat kunnen we verwachten?’ Dit is de meest logische vraag die we krijgen van onze klanten voorafgaand aan een training of coachingstraject. Sterker nog, als deze vraag niet gesteld wordt, stellen we hem zelf. Om ervoor te zorgen dat we vooraf zo scherp mogelijk hebben wat het doel en beoogde effecten van een traject zijn, hebben we een eigen kwalificatie ontwikkeld: de NIPON Impact Cirkel™.

Bateson en Dilts 
Onze Impact Cirkel leunt sterk op de inzichten van de antropoloog Gregory Bateson* die door Robert Dilts zijn doorvertaald naar een praktisch model. Het model van Dilts en Bateson heeft de vorm van een piramide (het heeft iets weg van een omgekeerde piramide van Maslow).

In de kern laat de piramide de verschillende niveaus van betrokkenheid zien. Het loopt van Missie (je spirituele kern, je zingeving) naar de onderste laag Omgeving. Hoe hoger je werkt in de piramide, hoe groter het effect op de overige lagen. Het werk aan de top (je zingeving) sijpelt als het ware vanuit de top omlaag en doordrenkt alle andere aspecten van je leven. Maar water stroomt niet omhoog: werken aan de omgeving (denk aan de kennisgerichte training) heeft weinig tot geen effect op de hogere lagen.

Dit gegeven is wezenlijk voor trainers en coaches. Wil je echt impact hebben – lees: mensen veranderen – zorg dan dat je ze bereikt op de hoogst mogelijke laag in de Dilts Bateson piramide.

 

Hoe onze Impact Cirkel™ werkt
Op basis van de inzichten van Bateson en het model van Dilts hebben we een Impact Cirkel ontworpen. We kiezen bewust niet voor een piramide, omdat deze vorm iets van een oordeel in zich bergt (‘hoe hoger, hoe beter’). Hieronder is de Impact Cirkel afgebeeld. 

De impact cirkel van NIPON geeft aan op welk niveau de training of coaching insteekt.

Toelichting
In ons model is de binnenste cirkel de kern van ieder mens. Aansluitend bij Dilts noemen we die Missie. Dit is het diepste, spirituele wezen van een mens. Om de kern liggen verschillende impact niveaus, als de schillen van een ui. Omdat we ons focussen op training en coaching noemen we de buitenste schil ‘Kennis’ in plaats van ‘Omgeving’.

In onze trainingen – en zeker in de coachingstrajecten – ‘pellen de ui af’ zodat we steeds dichter bij de kern komen. Zodra die geraakt is, kunnen we terugwerken vanuit deze kern naar Identiteit (wie ben ik?), Overtuiging (wat geloof ik?), Capaciteiten (wat kan ik?), Gedrag (wat doe ik?) en tot slot Kennis (wat weet ik en waar pas ik dit toe?) .

 

Direct duidelijkheid
nipon impact model voor de agile crash courseBij elk programma van NIPON staat de Impact Cirkel afgebeeld. Zo ziet u in één oogopslag welk impact u mag verwachten van de training of coaching. Hiernaast is de Impact Cirkel voor de Agile Crash Course afgebeeld. Dit is de enige NIPON training die alleen het Kennisniveau aanraakt.

Groeimodel
Tijdens de intake bepalen we samen met u op welke aspecten (ringen) van de Impact Cirkel we uw team het beste kunnen begeleiden. In de praktijk zijn onze trainingen vaak onderdeel van een groter plan, een transitie die over een langere periode speelt en die daarom vraagt om meerdere sessies in de tijd. Dit kan betekenen dat in de eerste training focussen op de buitenste cirkels (Capaciteiten, Gedrag en Kennis) om in een vervolgtraining – en soms in kleiner verband met alleen managers en directie – dieper door te gaan op Overtuiging, Identiteit en Missie.

 

Leestip
Steps to an Ecology of mind
Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistemology
Gregory Bateson | The University Of Chicago Press | april 2000 | ISBN 9780226039053

 

 

Kernmodel van Dilts en Bateson

Het model van Roberts Dilts.

 

Contact
Wilt u weten hoe de training van NIPON bijdraagt aan krachtige teams? Vraag een gratis adviesgesprek aan. Stuur een email naar teamtraining@nipon.nl of bel ons.

030 - 34 10 34 9 

Call Now Button