Open Source Sofware

030 - 34 10 34 9 agile@www.nipon.nl

De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe.
Ze heeft slechte manieren, veracht alle gezag,
heeft geen respect, en praat
als ze zou moeten werken”

~ Socrates

 

Zo’n 2.500 jaar geleden beklaagde de wijsgeer Socrates zich over ‘de jeugd van tegenwoordig’¹. Dat lieten de Atheners zich geen twee keer zeggen. Zij ontwikkelden een onderwijssysteem met drie kernelementen: Grammatica (lezen en schrijven), Muziek en Lichaamsoefening.

Bij oude Griekse spelen denk je al snel aan atletiek. Maar juist de grieken waren teamsporters². En de antieke Grieken beoefenden sport niet alleen voor hun plezier. Zij zagen fysieke training als noodzaak voor een goede geestelijke gezondheid. Het is niet toevallig dat ons logo lijkt op dat van de olympische spelen. De olympische gedachte ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is één van de pijlers van NIPON. Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je lijf.

Ontdekken
Een ander belangrijk aspect van het Antieke onderwijssysteem zat in de vorm van het leren. Er  bestond een duidelijk onderscheid tussen de mentoren (die kennis overdragen, vaak oude filosofen) en de coaches (die de leerlingen begeleiden bij hun ontdekkingstocht naar eigen inzichten). Dit laatste is de kern van de NIPON trainingen. We begeleiden, faciliteren, dagen uit en maken het probleem helder. Maar u verzint zélf de oplossing. Inzichten, daar gaat het om!  Of zoals de Britse Agile coach Simon Powers het verwoord: ‘It is therefore vital that people are coached to find the solutions for themselves. So that they can solve complex adaptive problems.’

Onze ideeën zijn niet hip, maar al 2.500 jaar oud.
Call Now Button