Open Source Sofware

030 - 34 10 34 9 agile@www.nipon.nl

” Hoor het en je vergeet het
Zie het en je onthoudt het
Doe het en je snapt het ”
~ Confucius 

De 2.500 jaar oude woorden van de Chinese wijsgeer Confucius¹ – vrij vertaald uit het Mandarijn – zijn springlevend. Slechte opleiders laten je slechts horen (en dus vergeet je het). Goede opleiders laten je zien (en dus onthoud je het). En alleen de beste opleider laat je het doen (en dus snap je het).

Onderwijs
Inmiddels is wel duidelijk dat ons onderwijssysteem niet werkt. Niet alleen voor hbo- en academisch onderwijs, maar ook voor alle verdere scholing in je werkzame leven. We zetten puntsgewijs uiteen wat wel en niet werkt.

Wat NIET werkt Wat WEL werkt
• Theoretische casussen en oefeningen • Ervaren in een praktijksituatie
• Ellenlange sessies in zweterige lokaaltjes • Leren en tegelijk ervaren in de praktijk
• Volledig e-learning (inclusief MooC) • Blended learning (in combinatie van veel fysiek en een beetje online)
• In je eentje, met tegenzin en altijd achterlopen • In de energie van een groep en leren van elkaar

 

Denken met je handen
Intellectuele capaciteiten worden overschat. Het begint al op school. Heb je een goed stel hersenen, dan ga je studeren. Heb je ze niet, dan ga je ‘iets met je handen’ doen. Slim en dom worden kundig gescheiden. Maar hoe dom is een stratenmaker die een machine ontwikkelt die zelf stenen legt? En hoe graag word jij geopereerd door een arts met een fantastisch brein maar twee linkerhanden?

Lichaam en geest zijn één, zeggen boeddhisten. En een hoop zweverige volgers met hen. Toch zit er een fikse kern van waarheid in. De oude Grieken zagen lichamelijke energie als bewijs van geestelijke kracht. Mens sana in corpore sano. Hun ideeën zijn de bakermat van de olympische spelen.

Er zijn mensen die je de Algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein haarfijn kunnen uitleggen, maar die de implicaties ervan nooit doorvoeld hebben. Weten en snappen zijn verschillende zaken. Toen Einstein zelf in een flits snapte wat de implicaties van zijn theorie waren, sloeg zijn hart zo hard over dacht hij dacht dat hij ter plekke zou neervallen.

Bij NIPON geloven we in het ‘denken met je handen’. Juist omdat we zo veel geleerd hebben met ons hoofd. En we geloven in het onderscheid tussen kennen en snappen.Nipon biedt ervaringsleren op academisch niveau. Het draait om inzicht. Doorvoelen van wat je leert.

Scrum ken je, Agile snap je

Onze ideeën zijn niet hip, maar al 2.500 jaar oud.
Call Now Button