Open Source Sofware

030 - 34 10 34 9 agile@www.nipon.nl

Aan de slag

Wat maakt de NIPON aanpak zo krachtig? De combinatie van kennis, tools en ervaren! Voor elk programma kiezen we een passende praktijksetting. Train uw team door te doen. Handen uit de mouwen en aan de slag!

Alle zintuigen
Onze ogen hebben het druk. Bijna alle informatie wordt verwerkt door de visuele cortex. Dit kost nogal wat energie. Terwijl je vijf zintuigen hebt. En sommige mensen zelfs zes. Bij onze teamtraining gebruik je alle zintuigen. Horen, voelen, ruiken, proeven. Inzichten zijn hiermee dieper en opgedane kennis wordt beter onthouden.

Aan de kook! 
Omdat NIPON gelooft in ‘denken met je handen’ hebben alle trainingen een praktijkcomponent. NIPON zet regelmatig koken in bij het creëren van een prakijksetting. Veel teamtrainingen worden verzorgd in samenwerking met de chefkoks van eetbedrijf CookCook! catering uit Oud Zuilen (Utrecht). Bijvoorbeeld bij de Agile trainingen: om de agile mindset echt te te snappen, combineren we theorie en tools met de praktijk en gaan we koken in een professionele keuken. De basis noemen we ‘scrum koken’ of ‘scrum cooking

Er zijn meerdere werkvormen, afhankelijk van het type training en de eisen/wensen vanuit de klant. Bij de Onboarding training bijvoorbeeld worden de deelnemers verdeeld in teams die een restaurant gaan exploiteren voor een uitgewerkte persona. Juist omdat we vanuit het scrum framework werken, komt het belang van een Agile mindset boven drijven.

Andere praktijkvormen
Een praktijksetting kan op allerlei manieren en plaatsen gecreëerd worden. Van een kickboksschool tot een manege en van een zeiljacht tot een oerbos. Onze trainers hebben de juiste skills in huis. Zo gaan Gerrit en Damiët vaak aan de slag met ‘innerlijke stemmen’ en gebruikt haptonoom Maurice de kracht van aanraking. De praktijksetting die we gebruiken moet de teamdynamiek laten zien en veilig zijn en voelen voor de deelnemers. We kiezen de praktijksetting uiteraard altijd in samenspraak met u.

Bewezen
Ons basisconcept – het creëren van een praktijksetting als basis voor een effectieve training – is in de loop der tijd verfijnd en heeft zich in de praktijk bewezen bij een aantal grote spelers, zoals banken, consultancy organisaties en overheidsinstellingen.

 

1.000+ opleiders in Agile ....

Die schermen met een woud aan termen als agile coach, business scrum, certified, XP, scrum master, persona, burn down, backlog, kanban, mvp, planning poker, retrospective, slack, jira, devops, continuous delivery, persona, stand-up, IT scrum, epic, iteratie, zelfsturende teams, product-owner, interdisciplinary teams, trello, sprints, burn up en user stories.

... en maar 1 Agile opleider

NIPON is 100% agile. Alleen zo kun je de agile mindset overbrengen. Agile is een way of life. En al die dure woorden? Dat zijn slechts tools om het enige juiste doel te bereiken: het beste product ontwikkelen voor de gebruiker.

Nipon is praktijkgerichte opleiding, cursus, training en workshop in de agile mindset. Scrum werken? Doe eerst de certified agile onboarding. Nipon is praktijkgerichte opleiding, cursus, training en workshop in de agile mindset. Scrum werken? Doe eerst de certified agile onboarding. Nipon is praktijkgerichte opleiding, cursus, training en workshop in de agile mindset. Scrum werken? Doe eerst de certified agile onboarding. Nipon is praktijkgerichte opleiding, cursus, training en workshop in de agile mindset. Scrum werken? Doe eerst de certified agile onboarding. Nipon is praktijkgerichte opleiding, cursus, training en workshop in de agile mindset. Scrum werken? Doe eerst de certified agile onboarding.

Call Now Button